Framtiden

Tillbaka

Fem arkitektlag ska gestalta framtidens Selma Lagerlöfs torg

 Idag, 3 oktober, får fem utvalda arkitektlag i uppdrag att gå vidare med sina förslag till utveckling
av Selma Lagerlöfs torg med kringliggande områden. Därmed inleds steg två i arkitekttävlingen
som inleddes 23 maj i år. Totalt 19 intresseanmälningar har bedömts av representanter från Fastighetskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och Stadsbyggnadskontoret.

 – Intresseanmälningarna inrymmer många intressanta och kompetenta team som visar på ett kreativt och nyskapande förhållningssätt till stadsplanering, där helheten är i fokus. Det har därför varit ett utmanande och omfattande arbete att välja ut de arkitektlag som går vidare till fortsatt arbete i de parallella uppdragen, kommenterar Kristina Hulterström, projektledare Framtidens Selma.

Inbjudna arkitektlag (utan inbördes ordning):

  • White arkitekter/WSP Samhällsbyggnad (Sverige)
  • AIM – Architecture Is Made AB/ Noema Research and Planning Ltd/ Tyréns AB (Sverige/England)
  • Erséus arkitekter AB/02LANDSKAP arkitektkontor AB/Pål Castell Landskapskonsult (Sverige)
  • ERA Architects Inc./Arup Canada Inc. (Kanada)
  • Mandaworks AB/Hosper Sweden AB/Kreera Samhällsbyggnad AB (Sverige/Holland)

 Uppgiften för de utvalda lagen är att gestalta framtidens Selma Lagerlöfs torg, i syfte att skapa ett lokalt torg som är fysiskt och socialt attraktivt för boende, verksamma och besökare. Hur kan man förtäta, förädla och förnya ett traditionellt 60-70-talsområde till en ny levande stadsdel med sin egen unika karaktär? Hur vidareutvecklar man dess kvaliteter samtidigt som man tillför nytt? En central del i uppgiften är att tänka nytt och kreativt kring hur människor lever sina vardagsliv och vilka fysiska strukturer som underlättar och förstärker det goda vardagslivet. Förslagen ska innehålla ny bebyggelse för bostäder och handel med varierad arkitektur.

 Uppdragsperioden för steg två i arkitekttävlingen med parallella uppdrag pågår till och med 30 november. Bedömningen av förslagen genomförs i december 2011 – januari 2012. Uppdragen avslutas i februari 2012. Förslagen kommer att ligga till grund för en detaljplan som omfattar Selma Lagerlöfs torg och dess närmaste omgivning. Under december 2011 visas de fem förslagen i en utställning på Selma Lagerlöfs torg.

 För ytterligare information, kontakta:
Kristina Hulterström, Framtidens Selma, Förvaltnings AB Framtiden 031-773 7560
Johan Henrikson, Stadsbyggnadskontoret 031-368 1728
Johanna Kirudd, Fastighetskontoret 031-368 1073

Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt inom Göteborgs Stad. I projektgruppen ingår Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen och Förvaltnings AB Framtiden genom dotterbolaget Rysåsen FastighetsAB.
Övriga parter i projektet är Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Bostads AB Poseidon och Stadsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret. Medverkar gör även de kommunala förvaltningarna Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Miljöförvaltningen m.fl.