Framtiden

Tillbaka

Samarbete mot hemlöshet

Bostadsbolagen inom Framtidenkoncernen samarbetar med Fastighetskontoret för att hjälpa de som av sociala och/eller medicinska skäl har svårt att få bostad. Samarbetet innebär att vi lämnar ett antal lägenheter som Fastighetskontoret hyr ut i andra hand, så kallade “kommunala kontrakt”. Förutsättningarna för att en person ska få ta över kontraktet är att hon eller han under 18 månader har betalat hyran, vårdat lägenheten och inte stört grannar.

Under 2013 lämnar Framtidenkoncernen 550 lägenheter via Fastighetskontoret, vilket är en ökning med cirka 250, bland annat för engångssatsningen inom Rätt boende och för anhöriginvandring.

För att få en överblick över vad som görs inom Göteborgs stad för att bekämpa hemlöshet, se pressmeddelande från Social resursförvaltning. Länk till pressmeddelande