Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernens resultat 2012

Framtidenkoncernens hyresintäkter för 2012 ökade till 4 988 mnkr (4 783) vilket ger ett driftsöverskott på 2 862 mnkr (2 661).

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick vid årsskiftet till 62 593 mnkr (58 850). Genomsnittligt direktavkastningskrav minskade med 0,1 procentenhet och uppgick vid årsskiftet till 5,0(5,1) procent. Koncernen externvärderar fastigheter motsvarande 7% av marknadsvärdet. Värdet på de externvärderade fastigheterna översteg den interna värderingen med 8,3 procent (6,8).

Koncernens soliditet uppgick till 58 procent (53) och belåningsgraden till 25 procent (26). Under 2012 investerades 2 354 mnkr (2 773) i ny- och ombyggnation samt förvärv.

Under året färdigställdes 415 nya bostäder varav 339 hyresrätter. Ambitionen är att nå en takt om 750 färdigställda bostäder per år vilket koncernen beräknar infria tidigast 2015.

Koncernens har totalt 70 442 hyresrätter, 552 000 kvm lokalyta och ca 48 000 parkeringsplatser.

”Verksamheten har utvecklats väl under året och vi har levererat 40% fler inflyttningsklara lägenheter än föregående år. Utmaningen framåt är ytterligare ökad nyproduktion, underhåll av våra fastigheter och ett ännu större fokus på det sociala och ekologiskt hållbara samhället”, säger Anneli Snobl, koncernchef.

Koncernens vision ”Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden” antogs under året. Framtiden har dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 400 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Rysåsen och Störningsjouren. Koncernen har 900 medarbetare.

 

Framtidenkoncernens resultat 2012

Framtidenkoncernens hyresintäkter för 2012 ökade till 4 988 mnkr (4 783) vilket ger ett driftsöverskott på 2 862 mnkr (2 661).

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick vid årsskiftet till 62 593 mnkr (58 850). Genomsnittligt direktavkastningskrav minskade med 0,1 procentenhet och uppgick vid årsskiftet till 5,0(5,1) procent. Koncernen externvärderar fastigheter motsvarande 7% av marknadsvärdet. Värdet på de externvärderade fastigheterna översteg den interna värderingen med 8,3 procent (6,8).

Koncernens soliditet uppgick till 58 procent (53) och belåningsgraden till 25 procent (26). Under 2012 investerades 2 354 mnkr (2 773) i ny- och ombyggnation samt förvärv.

Under året färdigställdes 415 nya bostäder varav 339 hyresrätter. Ambitionen är att nå en takt om 750 färdigställda bostäder per år vilket koncernen beräknar infria tidigast 2015.

Koncernens har totalt 70 442 hyresrätter, 552 000 kvm lokalyta och ca 48 000 parkeringsplatser.

”Verksamheten har utvecklats väl under året och vi har levererat 40% fler inflyttningsklara lägenheter än föregående år. Utmaningen framåt är ytterligare ökad nyproduktion, underhåll av våra fastigheter och ett ännu större fokus på det sociala och ekologiskt hållbara samhället”, säger Anneli Snobl, koncernchef.

Koncernens vision ”Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden” antogs under året. Framtiden har dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 400 lägenheter i Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Rysåsen och Störningsjouren. Koncernen har 900 medarbetare.