Framtiden

Tillbaka

Registrering av personuppgifter

I media uppmärksammas att Framtidenkoncernens bostadsföretag registrerat
känsliga uppgifter om hyresgäster i sina datasystem. Datasystemen är idag
rensade och nya rutiner finns för att undvika att detta sker i framtiden.

För vidare information hänvisar vi till Bostadsbolaget, Familjebostäder,
Gårdstensbostäder och Poseidon.

Registrering av personuppgifter

I media uppmärksammas att Framtidenkoncernens bostadsföretag registrerat
känsliga uppgifter om hyresgäster i sina datasystem. Datasystemen är idag
rensade och nya rutiner finns för att undvika att detta sker i framtiden.

För vidare information hänvisar vi till Bostadsbolaget, Familjebostäder,
Gårdstensbostäder och Poseidon.