Framtiden

Tillbaka

Göteborg Energi och Framtidenkoncernen avstyrker tillsammans förslag om prisändringsprövning för fjärrvärme

Bolagen anser att branschsamarbetet Prisdialogen är rätt väg för prövning av prisändringar istället för Energimarknadsinspektionens förslag om generella branschindex.

−Vi tror inte att prisprövning utifrån ett generellt historiskt branschindex har förutsättningar att skapa förtroende och trygghet för kunderna, menar bolagen i remissvaret. Förslaget bidrar inte till den transparens i prissättningen som branschen utvecklat under flera års tid. Dessutom verkar fjärrvärmebranschen under olika lokala förutsättningar.

Läs hela pressmeddelandet som relaterat dokument.