Framtiden

Tillbaka

Nya bostäder i Bergsjön inflyttningsklara

Visst byggs det nya bostäder i Göteborgs nordöstra stadsdelar. I dagarna flyttade en av familjerna in i sin nya lägenhet på Jupitergatan nära Bergsjöns centrum.
Området heter Mellbyhöjd och ligger i ett skogsområde mellan Bergsjön och Utby. Här har Egnahemsbolaget byggt bostadsrättslägenheter och radhus med äganderätt som nu är klara för inflyttning.
– I vårt uppdrag från Göteborgs Stad ingår det att se till hela staden när vi planerar nya bostäder, säger Pertti Heina, Egnahemsbolagets VD. Vi ska ge göteborgare i alla stadsdelar möjlighet att förverkliga sina egnahemsdrömmar, inte minst i områden som domineras av hyresrätter. Man ska helt enkelt inte behöva lämna en stadsdel man trivs i om man vill äga sin bostad istället för hyra den.

Läs hela pressmeddelandet från Egnahemsbolaget som bifogad fil.