Framtiden

Tillbaka

Bättre med engångsersättning än sänkt hyra

Igår, torsdagen den 5 december, enades Hyresgästföreningen i Västra Sverige och bostadsbolagen inom Framtidenkoncernen om att avbryta förhandlingarna om ekonomisk kompensation vid övergång från kabel-tv-nät till tv via fibernät, Framtidens Bredband.

Orsaken till de avbrutna förhandlingarna är att parterna har olika syn på möjligheterna att ge
ekonomiskt stöd för att underlätta övergången från kabel-tv till fiber. Hyresgästföreningen
har krävt en permanent hyressänkning.

-En permanent hyressänkning skulle påverka vår ekonomi och därmed våra möjligheter att
genomföra nödvändigt fastighetsunderhåll under lång tid framöver. Att det blir så, beror på att vår
kostnadssänkning när kabel-tv-nätet släcks ned, blir ytterst marginell. Fördelarna med att släcka ned kabel-tv-nätet handlar istället om lägre priser, en ökad valfrihet för våra hyresgäster. 
  Vi har istället föreslagit en tidsbegränsad hyresnedsättning eller en engångsersättning för att underlätta för hyresgästerna vid överången till ny teknik, vilket Hyresgästföreningen inte har
accepterat. Vi ser hellre en ekonomisk hjälp vid teknikskiftet, än att vi sänker hyran och därmed minskar utrymmet för fastighetsunderhåll, säger Göran Leander, projektansvarig för Framtidens Bredband.

Bostadsbolagen inom Förvaltnings AB Framtiden kommer nu själva diskutera vidare hur övergången från kabel-tv till Framtidens bredband kan underlättas för hyresgästerna.

För mer frågor kontakta Göran Leander 031 3321188.

Fakta:
Framtidens Bredband är ett så kallat öppet fibernät. Boende kan fritt välja bland de många
leverantörer och tjänster som är tillgängliga i nätet. För att kunna se på tv via Framtidens Bredband behöver man själv beställa en tv-tjänst och installera tillhörande IPTV-box.

Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder ingår i Förvaltnings AB Framtiden, vilka äger och förvaltar drygt 70 000 lägenheter i Göteborg.