Framtiden

Tillbaka

Kabel-tv-nätet hos allmännyttan fasas ut med hyresrabatt

Allmännyttans hyresgäster får en
rabatt på 500 kronor i februari. Därmed underlättas vårens övergång från det
analoga kabel-tv-nätet till Framtidens Bredband. Sedan tidigare finns det dessutom
möjlighet att få sitt tv-utbud subventionerat av bostadsbolagen.

I det gamla
kabel-tv-nätet, som har varit i bruk i 30 år, har en leverantör haft ensamrätt
att sälja tjänster. Nu skapar vi konkurrens på lika villkor med vårt
öppna fibernät – Framtidens Bredband. Här finns idag nio tjänsteleverantörer
för tv. Och fler är välkomna. Konkurrensen gynnar våra hyresgäster som får bra
priser på sina tjänster. Detta är ett av skälen till att vi valt att släcka ned
nuvarande nät. Det är självklart intressant för tjänsteleverantörer att
försöka locka kunder bland våra hyresgäster i 70 000 lägenheter. Så har
det också blivit och våra planer har varit kända sedan länge, inte minst för
Hyresgästföreningen

Nedsläckning
enligt plan

Utveckling innebär förändring
som väcker känslor och frågor. Hos både Hyresgästföreningen och hyresgäster.

  -Vi är
medvetna om detta, men är övertygade om att våra hyresgäster kommer att
uppskatta det nya nätet med de möjligheter som där ges,
säger Göran Leander, projektansvarig för Framtidens Bredband. Redan nu har  drygt hälften av alla
hyresgäster anslutit sig till Framtidens Bredband och 25% har valt tv-tjänst i
det nya nätet.

  Ett informationsbrev från
Hyresgästföreningen till sina medlemmar, som kommit oss till del, har gett
bilden av att det skulle vara möjligt att behålla nuvarande kabel-tv-nät. Detta är helt felaktigt.
Planen för nedsläckning gäller, med start för första etapp i nordöstra Göteborg
den 24 februari.

Går
inte att vänta in förhandling

Hyresgästföreningen
har i förhandlingar under hösten begärt en permanent hyressänkning.
Bostadsbolagen föreslog istället en engångsersättning för att underlätta för
hyresgästerna vid övergången. En permanent sänkning drabbar vårt framtida
fastighetsunderhåll i för hög grad. Hyresgästföreningen har begärt medling hos
Hyresmarknadskommittén.

  -Det är bara några veckor kvar till
första nedsläckningsetappen. Vi vill se till att våra hyresgäster får allt stöd
som behövs nu. Vi har därför beslutat att ge samtliga hyresgäster en hyresrabatt
på 500 kronor för februari månad oavsett förhandlingsläget, säger Göran
Leander.

Ingen
merkostnad med subvention

Alla
hyresgäster kan också få en subvention för IPTV-box och kanalpaket som
framförallt innehåller ett basutbud. Det finns två varianter, se nedan. Ansökan
lämnas till respektive bostadsbolag.

1.Subvention IPTV-box

En IPTV-box utan månadsavgift eller bindningstid, kan
subventioneras med 700 kronor. Idag finns erbjudande från ca 1 500 kronor för en
IPTV-box. Aktuell prisuppgift
7/1.

2.Subvention IPTV-box och abonnemang utan bindningstid

Abonnemang utan bindningstid där IPTV-boxen kostar max
1 500 kronor och där månadsavgiften är max 50 kronor, kan subventioneras
med 700 kronor för IPTV-boxen och 30 kronor för månadsavgiften (under två år).

Idag finns erbjudande från 700 kronor för IPTV-box
och 50 kronor i månadsavgift för abonnemang (13 tv-kanaler). Aktuell prisuppgift 7/1.

Sammanfattning:

Utifrån vårt exempel kan man med subvention för baspaket
med upp till 13 kanaler betala 20 kronor i månaden. Dessa 20 kronor täcks av
hyresrabatten på 500 kronor, fördelad under två år.

Kontakt

För
frågor/intervju kontakta Göran Leander, projektansvarig för Framtidens
Bredband, 031
3321188.

De allmännyttiga
bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder ingår i
Framtidenkoncernen, vilka äger och förvaltar drygt 70 000 hyreslägenheter i
Göteborg.