Framtiden

Tillbaka

Uppgörelse klar om nedsläckning av kabel-tv-nätet i Göteborg

Hyresgästföreningen och de fyra allmännyttiga bostadsbolagen har enats om en uppgörelse om nedsläckningen av kabel-tv-nätet för drygt 70 000 hushåll i Göteborg.

Uppgörelsen innebär att nedsläckningen av kabel-tv-nätet skjuts upp till efter sommaren. Den innebär
också att alla hyresgäster ska kunna se på minst tio tv-kanaler, så kallade baspaket, i det nya fibernätet Framtidens Bredband utan kostnad. Hyresgäster som väljer att köpa baspaket ska även fortsättningsvis kunna ansöka om att få detta subventionerat av sitt bostadsbolag.

– Vi är mycket nöjda med att vi har nått en överenskommelse kring nedsläckningen som är bra för alla parter. Tillgången till tv är viktig för många människor och därför känns det bra att våra hyresgäster inte behöver vara osäkra på vad som gäller för nedsläckningen, säger Göran Leander, projektansvarig Framtidens Bredband.

Nedsläckningen av kabel-tv-nätet startar den 1 augusti 2014 istället för som tidigare planerat
den 24 februari.

Uppgörelsen berör samtliga hyresgäster hos Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder samt
Gårdstensbostäder som alla ingår i Förvaltnings AB Framtiden.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta
Göran Leander, projektansvarig Framtidens Bredband, 0705-32 11 88, 031-332 11 88