Framtiden

Tillbaka

Rekryteringsmingel för utrikesfödda akademiker

ESF-projektet Nationell Matchning arrangerar tillsammans med Framtidenkoncernen ett rekryteringsmingel där cirka 80 av projektets deltagare kommer att få träffa representanter från några av Göteborgs Stads bolag och fackförvaltningar.

– Syftet med minglet är att de utrikesfödda akademikerna ska få synliggöra sin kompetens för arbetsgivarna. Vi vet att det personliga mötet gör skillnad, säger Gunilla Borin som är en av projektmedarbetarna i Nationell matchning i Göteborg.

– Eftersom vi alla har ett uppdrag om att öka sysselsättningen är detta ett bra tillfälle att träffa arbetslösa akademiker vars utbildning är validerad av svenska universitet, säger Dan Gaversjö från Framtidenkoncernen.

De medverkande arbetsgivarna är: Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Egnahemsbolaget, Gårdstensbostäder, Higab, Miljöförvaltningen och Almi.

Tid och plats
Arrangemanget hålls den 7 mars kl. 13-16 på Burgårdens konferenscentrum, Skånegatan 20, ingång A2.

Media är välkomna att delta i eventet.

För information: Gunilla Borin, projekt Nationell Matchning, 010-486 16 61 eller Dan Gaversjö, integrationsstrateg hos Framtidenkoncernen, 0706-64 91 08
Press- och informationsansvarig: Peter Nilsson, 010-486 76 20

Fakta Nationell matchning
ESF-projektet Nationell Matchning har tillkommit för att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos utrikesfödda i Sverige. Nationell Matchning är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, att antal kommuner och Kungliga Tekniska Högskolan inom området integration och arbetsmarknad. Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och arbetar med privata och offentliga arbetsgivare över hela landet. Projektet pågår från och med november 2011 till och med september 2014.