Framtiden

Tillbaka

333 inflyttningsklara bostäder 2013 och 1 200 till på väg

Framtidenkoncernen levererade 333 inflyttningsklara bostäder under 2013 och under 2014-2015 är prognosen att leverera ytterligare 940 hyresrätter och 130 bostadsrätter. Detta
presenterades på Framtidenkoncernens bolagsdag i samband med årsstämman.

Framtidenkoncernen färdigställde under förra året 216 hyresrätter bland annat i Kvillebäcken, Härlanda och i Krokslätt samt 117 bostadsrätter i Västra Frölunda, Kyrkbyn, Brännö och i
Bergsjön. Samtliga klara för inflyttning. Koncernens mål är att successivt nå en produktion om 1 000 inflyttningsklara hyresrätter och 200 bostadsrätter/egnahem per år.

”- Vi har starka finansiella muskler för att öka vår nyproduktion och genomföra vårt underhåll. Vi kraftsamlar för att kunna nå upp till en årlig takt på 1 200 inflyttningsklara bostäder. Vi ska
fokusera på hållbar stadsutveckling som omfattar nya bostäder, underhåll av befintligt bestånd och välfärdsfrågor ”, säger Anneli Snobl, VD och koncernchef i Framtidenkoncernen.

Var fjärde göteborgare bor i koncernens fastighetsbestånd. Hyresgästerna har i en enkät under hösten 2013 gett höga betyg kring sin lägenhet och utomhusmiljöerna uppskattas särskilt
mycket. Framtidenkoncernens samlade fastighetsvärde ökade 2013 till 65,9 miljarder kr, vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med året innan. Koncernens soliditet uppgick till 59 procent (58).

Under året fick 7 700 hushåll en ny bostad i koncernen. Hela 430 lägenheter lämnades till Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och frivilligorgansationer för att möta behovet av bostäder för
hushåll utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 125 trygghetsbostäder för hyresgäster över 70 år skapades under 2013 och flera är i plan. Till den särskilda satsningen på små lägenheter till unga, Ungahem, lämnades 758 lägenheter.