Framtiden

Tillbaka

Ny lysande mötesplats på Selma Lagerlöfs Torg

En lysande mötesplats tändes idag upp på Selma Lagerlöfs Torg. Lars Johansson, ordf Förvaltnings AB Framtiden och Anna Johansson, kommunalråd (s) tryckte på appen som såg till att tända de åttio lamporna i det unika taket. På de nya sittbänkarna under bubbeltaket underhöll El Sistema och Kul-kören samtidigt som Familjebostäder bjöd på fika.

Selma Lagerlöfs Torg, som byggdes för över 40 år sedan, står inför en efterlängtad modernisering. Området är utpekat som ett kraftsamlingsområde i Göteborg, vilket innebär att man särskilt prioriterar att utveckla och bygga bostäder där det redan finns god service och utbyggd kollektivtrafik.

“När det är färdigt kommer det att finnas närmare 3 000 nya bostäder här, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och studentlägenheter. I den första etappen planeras det för 800 bostäder, idrottshall och lokaler för handel, kultur och offentlig service – allt för att kunna leva ett gott
vardagsliv”
, berättade Lars Johansson, ordf Förvaltnings AB Framtiden, om det nya området.

Det ska bli ett attraktivt och levande torg med all den service man behöver för ett gott vardagsliv. Med fler som rör sig runt och på torget skapas större trygghet. Mötesplatser behövs både under tiden man bygger och när det är färdigbyggt där man kan umgås och prata med varandra eller bara sitta ner.

”Tillfälliga mötesplatser behövs när vi bygger om i vår stad. Selma Lagerlöfs torg ska vara till för alla, det ska vara en plats där du vill vara. Ett tryggt, livfullt och attraktivt torg, nu och i framtiden”, säger Anna Johansson, kommunalråd (s).

Det här är ett första steg till att skapa nya mötesplatser på torget. En unik installation med sittbänkar och lysande bubbeltak som kallas för Selmas nya vardagsrum. Det blir ett bra komplement till Selma center som är en viktig samlingspunkt i Backa. Förhoppningen om att många möten kommer att ske här under hela året finns och till hösten installerar man värme i bänkarna. Selmas nya vardagsrum är framtaget av Trygg vacker stad, Framtidens Selma och SDF Norra Hisingen tillsammans och den har formgivits av 02landskap.

Vill du ha mer information, kontakta:

Kristina Hulterström, Mobil 070-6720270, E-post: kristina.hulterstrom@framtidensselma.se
Cecilia Strömer, Mobil 072 576 96 68, E-post: cecilia.stromer@ponf.goteborg.se ____________________________________________________________________
Mötesplats Selmas nya vardagsrum
Mötesplatsen är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, Framtidens Selma och SDF Norra Hisingen. Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Framtidens Selma arbetar med utvecklingen av den nya stadsdelen där upp till 3000 nya bostäder ska byggas runt ett nytt Selma Lagerlöfs Torg.