Framtiden

Tillbaka

Lokal ekonomi skapar jobb och nya företag

Lokalekonomidagarna i förorten fokuserar på
förortens möjligheter till en hållbar utveckling som bryter segregationen i
staden samt skapar nya jobb och företag.

Media är välkommen imorgon 25 april kl
09.00-16.00 på Ideum, Kaneltorget i Gårdsten.

Moderator
är Nils Phillips från Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)

– Lokalekonomidagen kommer att påvisa den
outnyttjade kompetens som finns i våra bostadsområden inom den gröna näringen
och även visa att stadens markområden kan användas i närproduktionen av
ekologiska produkter för Göteborgarna. Denna dag vill vi spegla tre
dimensioner, det ekologiska, sociala och ekonomiska, säger Dan Gaversjö
integrationsstrateg på Framtidenkoncernen.

För mer information

Ulla Herlitz, projektledare Lokalekonomidagen för
Hela Sverige ska leva, tel 0703-62 82 34

Dan Gaversjö, integrationsstrateg
Framtidenkoncernen, tel 0706-64 91 08.

För program gå till www.lokalekonomidagarna.se

Fakta
Med lokalekonomiska analyser och hållbara
utvecklingsstrategier i stadsdelarnas primärområden och landsbygd, kan man
stärka den lokala ekonomin. Inte minst gäller detta grön affärsutveckling. Vi
försöker ta reda på vad som är möjligt och önskvärt och hur civilsamhällets
samt privata och offentliga resurser i förorten kan samverka och utvecklas.