Framtiden

Tillbaka

40 000 nya invånare på Selma Lagerlöfs Torg

Efter två veckor i sin nya takkupa känner de sig hemma med utsikten över Selma Lagerlöfs Torg. Aktiviteten i kupan är i full gång och 40 000 honungsbin har fullt upp med att besöka blommorna i området. Framtidens Selma har valt att på det här sättet bidra till den biologiska mångfalden och satsa på att hålla en hög kvalitet på de gröna ytorna som finns i stadsdelen.

Vi tycker att det är viktigt att bidra till den biologiska mångfalden och de gröna värden som finns i Backa idag. Det finns också en spännande historia där Backa en gång i tiden var ”Hisingens trädgård” där det odlades grönsaker och blommor som såldes på stadens torg. Bin är oerhört viktiga för att kunna odla och få mat på bordet”, säger Kristina Hulterström, projektledare på Framtidens Selma.

Alltfler vilda bin dör till följd av klimatförändringar, bekämpningsmedel och för intensivt brukande av jorden. Därför fyller tambin en viktig funktion. Var tredje tugga som vi äter är beroende av pollinerande insekter och honungsbin står för 85 procent av den pollineringen. När vilda bin dör i stor utsträckning får tama bin en allt viktigare roll för mångfalden.

Den nya bikupan står på taket till Hemköp och Backa kulturhus och bina kommer under hela sommaren att samla ihop till honung som skördas lagom till Backadagen i oktober.

I samband med Backadagen på Selma Lagerlöfs Torg den 24 maj finns Hisingens biodlareförening och Beepartners på plats för att berätta mer om biodling och bins viktiga funktion i ekosystemet. Det finns även honung som går att köpa med lite olika smaker beroende på var bikupan har stått någonstans. Utöver dessa aktiviteter finns ett fullspäckat program med schackturnering, ponnyridning, ansiktsmålning, film, teater, dans och mycket mycket mer.

Vill du ha mer information, kontakta:
Kristina Hulterström, projektledare Framtidens Selma
Mobil 070-6720270, E-post: kristina.hulterstrom@framtidensselma.se

_____________________________________________________________________
Framtidens Selma
Framtidens Selma arbetar med utvecklingen av den nya stadsdelen där upp till 3000 nya bostäder ska byggas runt ett nytt Selma Lagerlöfs Torg. En gåvänlig stadsdel med allt du behöver i vardagen av goda förbindelser, gröna områden, bra handels- och serviceutbud samt ett rikt kultur- och idrottsliv.