Framtiden

Tillbaka

Planer för nytt stadsdelshus med rum för kultur på Selma Lagerlöfs Torg

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen planerar för ett nytt stadsdelshus på Selma Lagerlöfs Torg. Idag invigdes utställningen på Selma Center där det reviderade detaljplaneförslaget för Selma Lagerlöfs Torg visades upp.  Agneta Hammer, Göteborgs stadsbyggnadsdirektör pratade om stadens utbyggnadsplaner där Selma är en viktig del och Norra Hisingens stadsdelsdirektör Ylva Runnström fyllde i med de spännande planerna för ett helt nytt stadsdelshus. Keywes VD Peter Rollfelt berättade att Selma blir först i Sverige med att få en kombinerad idrottshall med studentlägenheter enligt ett unikt koncept.

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen planerar för ett nytt stadsdelshus på Selma Lagerlöfs Torg
tillsammans med andra kommunala aktörer. Idag invigdes utställningen på Selma Center där det reviderade detaljplaneförslaget visades upp. Det nya stadsdelshuset med rum för kultur ska bland annat inrymma bibliotek, kulturskola, kontorsarbetsplatser, möteslokal och kafé under samma tak.

Göteborgs stad har mål och strategier som pekar ut riktningen för planering och byggande fram till 2035.

“En viktig del i strategin för utbyggnadsplaneringen är att stärka och utveckla viktiga torg. Vi ska bygga runt dessa befintliga torg, rusta upp och tänka nytt för en blandad stad med bostäder för olika behov och med smarta trafiklösningar. Precis så planerar vi för Selma Lagerlöfs torg med olika typer av boende, en idrottsarena och nära till kultur, service och kommunikationer”, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör.

Anledningen till satsningen på ett nytt stadsdelshus är behovet av fler mötesplatser i stadsdelen och att stadsdelsförvaltningen behöver nya kontorslokaler. När torget byggs om och fastigheten där bland annat Backa kulturhus finns rivs behövs ersättningslokaler för nuvarande verksamheter i
huset. Samtidigt sitter Stadsdelsförvaltningen i mindre ändamålsenliga kontorslokaler i närheten av Stigs Center idag. I det nya huset kan man samla olika verksamheter för att tillgodose de behov som finns och samtidigt skapa mer aktiviteter och fler mötesplatser i stadsdelen, särskilt för barn och unga.

“Tanken är att det nya huset ska ligga precis vid det nya torget och den nya hållplatsen och om allt går enligt planerna kan huset stå klart redan 2018. Just nu pågår förarbetet med planeringen där flera olika arbetsgrupper deltar”, berättar Ylva Runnström, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen.

Det kommer också att byggas en kombinerad idrottshall med studentlägenheter enligt ett helt nytt koncept där prefabricerade moduler kortar ner byggtiden avsevärt. Ett helt nytt sätt att bygga för att råda bot på bristen på idrottshallar och studentlägenheter där det dessutom skapas ett levande hus för olika målgrupper. Om allt går enligt planerna blir Selma först i Sverige med det unika huset.

“Detta visar att Göteborg går i fronten och att kommunen menar allvar när man säger att man är beredd att pröva nya vägar för att lösa bristen på studentlägenheter och idrottshallar”, säger
Keywes VD Peter Rollfelt. 

Vill du ha mer information, kontakta:

Kristina Hulterström, Mobil 070-6720270, E-post: kristina.hulterstrom@framtidensselma.se
Carolina Grabowska, Mobil 070-761 22 01, E-post: carolina.grabowska@sbk.goteborg.se

Framtidens Selma utvecklar Selma Lagerlöfs torg till en livfull stadsdel med nya bostäder, bra handel och service och ett rikt kultur- och idrottsliv. Läs mer på www.framtidensselma.se