Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen föreslås bli en av parterna i Frihamnen

Bedömningsgruppen för markanvisning Frihamnen har föreslagit att Framtidenkoncernen ska ingå i konsortiet för utvecklingen av området.

Förslaget innebär att Framtidenkoncernen ska få 40 000 kvm BTA för hyresrätter och 20 000 kvm för bostadsrätter vilket motsvarar cirka 540  hyresrätter och 270 bostadsrätter. Ansökan om mark görs gemensamt med GöteborgsLokaler som får 1 000 kvm BTA lokalyta i bottenvåning. Framtiden föreslås få en ledande roll i Frihamnskonsortiet med ett särskilt uppdrag att  bidra med kunskap kring frågor rörande integration och sociala åtaganden. Under  2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart  ske.

– Vi är jätteglada för att vi föreslås bli en stor och långsiktig aktör i utvecklingen av Frihamnen. Vi har lång erfarenhet av byggnation och förvaltning samt styrka och uthållighet över tid, säger Anneli Snobl, VD och koncernchef i  Framtiden.

Den 24 november tas bedömningsgruppens förslag upp i Fastighetsnämnden och  den 28 november tas det slutgiltiga formella beslutet i markägaren, Älvstranden Utvecklings styrelse.

Länk till beslutsunderlag för Älvstranden Utveckling AB:

http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstranden-utveckling-ab/documents/beslutsunderlag-aelvstranden-utvecklings-styrelse-28-11-2014-40836