Arkiv

 • Mer återbruk och fler cirkulära lösningar i Framtiden
  Närmare 40 av Göteborgs privata och offentliga fastighetsägare har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att återbruk och andra cirkulära lösningar...
 • Framtidens hållbara hyresgäster
  Framtidenkoncernen genomförde i slutet av 2021 en hållbarhetsenkät bland hälften av sina hyresgäster. Fokus låg på miljöfrågor och resultaten överraskar...
 • Framtiden presenteras på hållbarhetskonferens
  Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den...
 • Framtiden presenteras på hållbarhetskonferens
  Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den...
 • Framtiden presenteras på hållbarhetskonferens
  Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den...