Tillbaka

Detta är Framtiden

Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans äger, förvaltar och ansvarar vi för ca 75 700 bostäder och har nästan 1 300 anställda. Koncernen består av åtta dotterbolag.
Våra bostadsförvaltande bolag är Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg AB samt Gårdstensbostäder AB. I vår koncern ingår också Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Egnahem AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB. Utöver dessa åtta ingår även Bygga Hem i Göteborg AB.

Du kan läsa mer om våra dotterbolag här.

Vår vision
I koncernen har vi en gemensam vision som lyder: Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

Vår affärsidé
Vi har också en övergripande affärsidé för hela koncernen:

Vi skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Vi ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Vårt uppdrag
Framtidenkoncernens grunduppdrag kommer från vår ägare Göteborgs Stad. Det är summerat i vår affärsidé. Staden ger oss även särskilda uppdrag att arbeta med, själva eller i samverkan med andra förvaltningar och bolag inom staden. Slutligen väljer Framtiden själva ut ett antal områden som är särskilt viktiga för oss att fokusera på. Även dessa fokusområden utgår ifrån ägarens uppdrag till oss.

Här kan du läsa mer om koncernens olika uppdrag.