Tillbaka

Rapporter och dokument

Förutom ägardokumentet utgör policydokument viktiga styrinstrument för verksamheten. Vi har koncerngemensamma policydokument beslutade av koncernstyrelsen och stadenövergripande policydokument som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen

 

Policydokument antagna av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se


Kreditbetyg

RatingsDirect_Framtiden_Oct_26_2023 (pdf)


Årsredovisningar och delårsrapporter
Notera att koncernens hållbarhetsrapport ligger som en del av årsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Delårsrapport 2022
Delårsrapport 2022 (pdf)

Årsredovisning 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Delårsrapport 2021
Delårsrapport 2021 (pdf)

Årsredovisning 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)


Övriga rapporter och dokument

Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023-2030
Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023-2030 (pdf)