Kommande projekt för Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till rimliga priser.

Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till rimliga priser. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Här hittar ni våra kommande projekt.

Framtiden Byggutveckling ska öka byggtakten, vara innovativt och ta hänsyn till såväl sociala, ekonomiska som ekologiska aspekter.

Bolaget ska öka bostadsutbudet och skapa miljöer där människor utvecklas, får vara unika och vill och kan bo kvar. Vi ingår i en av landets största bostadskoncerner och är långsiktiga och stabila. Vi bygger hyresrätter i hela Göteborg och vårt uppdrag är att bygga 1 400 bostäder årligen.

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader.

Se vår resa till Tyskland tillsammans med SABO.

Se vår resa till Spanien tillsammans med SABO.

Läs mer

Stäng