• Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

  Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden!

 • Vi gör skillnad och berättar om det

  I vår hållbarhetsrapport lyfter vi fram den skillnad vi gör genom att utveckla Göteborg och förvalta vårt befintliga bostadsbestånd. 2013 års upplaga blev mycket uppskattad och under 2014 har vi samlat på oss fler historier som vi vill berätta om. Läs gärna vår hållbarhetsrapport "Göra skillnad" under Hållbarhet för oss.

 • Social hållbarhet handlar för oss om att våra hyresgäster ska bo tryggt, ha en meningsfull tillvaro och bo i en trivsam miljö. Det ska vara rent och snyggt, man ska känna trygghet och ha möjlighet att påverka sitt eget område.

  Vi vill att människor som bor i Göteborg ska ha de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Alla vinner på en mer jämlik stad. Behov ska definieras för att kunna tillgodoses och det övergripande målet är att erbjuda attraktiva och hållbara bostäder, lokaler och goda livsmiljöer där människor trivs och som möter hyresgästernas och kundernas förväntningar.

  Hela staden arbetar mot att bli mer socialt hållbar och det är ett arbete som grundar sig på kommunfullmäktiges prioriterade mål om social hållbarhet.

 • Social upphandling

  Social upphandling

  Social upphandling kan vara ett sätt att skapa sysselsättning. Upphandlingsbolaget är processdrivande i frågan om social hänsyn i upphandling av tjänster. Varje förvaltning och bolag i staden har dock eget ansvar för att upphandlingarna möter kriterierna för social hänsyn.

  Framtidenkoncernens dotterbolag har använt sig av social upphandling under några år och detta har bidragit till att många ungdomar i våra områden fått arbete under sommaren, men det finns även exempel på att några fått arbete under andra delar av året. De hjälper till bland annat till med att måla offentliga utrymmen, hålla rent på gårdarna, samt hjälpa hyresgäster med enklare småfix i lägenheterna.

  Ett av Framtidens dotterbolag gjorde en stor social upphandling gällande städning. Kravet de ställde på städföretaget var att de skulle rekrytera sin personal lokalt i nordost. Den upphandlingen ledde till att tio personer fick arbete. Fler liknande sociala upphandlingar skulle kunna göras i staden och genom detta hjälpa fler som länge stått utanför arbetsmarknaden till sysselsättning. Allt för att möta visionen för Framtiden men även för Göteborgs Stad. Hållbar stad – öppen för världen.

 • Störningsjouren har mer än ett uppdrag

  Störningsjouren - en trygghet

  Störningsjouren - en trygghet

  Störningsjouren har funnits i elva år och varje år knackar de dörr till 5 400 lägenheter. Oftast handlar det om lite för glada fester, men det finns även tillfällen det handlar om psykisk ohälsa, våld, gamla människor som inte klarar sig själva och barn som far illa. Då vill Störningsjouren att man ska ha civilkurage och ringa direkt. De är snabbt på plats. Det brukar inte ta mer än 15 minuter, oavsett vilken tid på dygnet det är.

  Störningar kan betraktas olika beroende på om man känner grannarna eller inte. Tillit skapar trygghet och känner man grannarna så höjs toleransnivån direkt. Men det är viktigt att ta hänsyn till grannarna och ibland fråga dem vad som är okej eller inte.

  Förra året skapade störningsjouren och koncernen gemensamma processer. För att skapa trygghet och tillit måste flera aktörer arbeta tillsammans. Vi på Framtidenkoncernen har en unik möjlighet att påverka människors livsmiljöer och vår inställning är att det alltid finns lösningar, oavsett hur situationen ser ut.

 • Man utvecklar ett bostadsområde – genom att prata ihop sig.

  Utveckling av bostadsområden

  Utveckling av bostadsområden

  Inom Framtidenkoncernen finns en stark tradition av att lyssna på och ha dialoger med sina hyresgäster. Varje dag kommer samtal eller mejl från nöjda, men ibland även missnöjda hyresgäster. Det är många som tycker och tänker om vad som kan förändras till det bättre.

  Poseidons renoveringsprojekt på Näverlursgatan 2-8 är ett exempel på gott dialogarbete. Efter tekniska besiktningar och analyser, startade dialogen med hyresgästerna. De som önskade kom med i referensgruppen och tillslut blev det 25 personer. Utifrån de individuella mötena och samtalen med hyresgästerna samt den tekniska utredningen, togs en renoveringsplan fram.

  Renoveringarna är nödvändiga, men trots dialog måste man gå varsamt fram. En renovering är en förändring av ett område, men också i människors liv. Det är väldigt känsligt. Det handlar om ett förtroende och en förståelse för att vi är här för deras skull. Trygghet och säkerhet är något som står högt upp på listan.

 • Hotelltalangerna

  Hotelltalangerna

  Hotelltalangerna är ett sysselsättningsprojekt med syftet att ta tillvara på utrikesföddas personers kompetens inom hotellbranschen. Modellen som skapats innebär att deltagarna får intensivutbildning i SFI och hotellkunskap två dagar i veckan och tre dagar praktisera de på något av stadens storhotell. Hotelltalangerna är ett sätt att öppna dörrar för utrikesfödda att komma i sysselsättning.

  Genom samarbete kan man göra skillnad, och det är Hotelltalangerna ett tydligt bevis på. Av 17 deltagare fick 16 arbete. Framtiden har samarbetat med Arbetsförmedlingen Angered, Storhotellgruppen i Göteborg, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Angered.

  Vi försöker genom samarbete göra skillnad så att alla göteborgare får ett tryggt, socialt och hållbart liv. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

 • Famboleken

  Famboleken

  Famboleken är en öppen och bemannad parklek vid Rymdtorget i Bergsjön. Här finns det fina gröna ytor och en lekplats som gjord för dagar med lekaktiviteter. När Famboleken öppnar i början av sommaren kan barn som bor i området låna bland annat bollar, rockringar, leksaker och andra speltillbehör, samtidigt finns det ungdomsledare på plats som engagerar och arrangerar aktiviteter för dem. Målgruppen är 7-15 år.

  Famboleken startade för ett antal år sedan med syfte att engagera och sysselsätta ungdomar i Bergsjön under sommaren. Detta genom att hålla ordning i området, ha sommarskola samt att aktivera barn genom bland annat att spela fotboll och basket med dem. Ungdomarna som arbetar med Famboleken blir ofta förebilder för de yngre och det är något som stärker dem för framtiden.

  Famboleken är uppskattad av de boende i Bergsjön och till sommaren 2015 ska den ta ett steg mot en modernare tappning. Famboleken har öppet 12-21 på Rymdtorget och 12-17 på Siriusgatan.

 • Lokal ekonomi

  Lokal ekonomi

  Närproducerade ekologiska livsmedel i förorten öppnar upp för fler helt nya lösningar. Genom att ta tillvara på kunskaper hos boende i stadens förorter och lyssna till erfarenheter från landsbygdsutvecklingen, kan vi skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar stad.

  En lokal ekonomi med fokus på gröna näringar kan vara en väg framåt för vissa. Om kunskapen som gruppen har inom jordbruk tas tillvara på och organiseras, kan det innebära stora vinster för samhället och för den enskilde individen. Särskilt nu när fler och fler efterfrågar närproducerade ekologiska varor. Krogar, äldreboende och skolor etc  vill gärna köpa närproducerat ekologiskt. Frågan är hur det ska göras och vilken affärsmodell som är bäst för detta? Utredning för vilken affärsmodell som är mest lämplig är klar under juli 2015.

 • Leva klimatsmart

  Leva klimatsmart

  Bostadsbolaget har under några år arbetat med att i sina lägenheter skapa klimatsmart avfallshantering. De vill skapa en boendemiljö som är bra och arbetar för att ge hyresgästerna de bästa förutsättningarna för detta. Att leva mer klimatsmart kan bidra till mycket både för miljön och plånboken.

  -Vi har en knackadörr-aktivitet sedan några år tillbaka med miljötema och hösten 2014 delade vi ut inspirationsmaterial tillsammans med en sorteringspåse och en skrapa till diskhon, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget. Inspirationsmaterialet innehöll recept, tips på hur man genom att äta mer säsongsbetonad mat kan bidra till en bättre miljö och hur man bäst förvarar sina matvaror samtidigt som man får mer pengar över i plånboken.

  Med broschyren vill Bostadsbolaget inspirera till ett bättre förhållningssätt till mat. De vill vara med och göra skillnad.

  -Till hösten kommer vi ha ytterligare en knackadörr-aktivitet med miljötema, men vad vi kommer göra exakt är ännu inte klart, avslutar Eva Bengtsson.

 • Samverkan i Hjällbo

  Samverkan i Hjällbo

  I Hjällbo finns en tradition av samverkan mellan stadsdelen och fastighetsägaren Poseidon bland annat med feriearbeten, sysselsättningsåtgärder för vuxna och trygghetsfrågor. 2013 bildades programgrupper inom Göteborgs Stad med fokus på integration, sysselsättning, utbildning, fysisk miljö och bostäder. Gemensamt skulle man arbeta fram en modell för att öka skolans och stadsdelens attraktivitet. Målen var att göra området attraktivare, tryggare, minska frånvaron i skolan, öka gymnasiebehörigheten bland eleverna, öka skolans attraktion hos elever och personal samt öka föräldrarnas engagemang. Våren 2014 anställdes det en integrationsvärd i Hjällboskolan som ska stödja skolan i detta arbete.

  Poseidon bidrar med läxhjälp via stiftelsen Läxhjälpen, som komplement till skolans egen och ger ut stipendier till de elever som slutar åk 9 med bäst betyg. Syftet är att lyfta det positiva och studiemotivera eleverna. Övriga samarbetspartners är Hyresgästföreningen, Arbetsförmedlingen, Rädda Barnen.

   

Här finns vi

Kartan visar i vilka områden vi finns och var vi har planerade och pågående projekt. Använda klickboxarna och se beståndet per dotterbolag. Klicka på respektive ikon på kartan för att få mer information om området och vad som är på gång.

 • Att knyta skosnören kan vara lika viktigt som att laga en droppande kran

  Den idylliska stadsdelen Haga hade för sex år sedan problem med klottring, förstörda saker och luntning. Ett antal ungdomar lät sin frustration gå ut över området, då de inte hade något annat att göra. Av en tillfällighet kom kvartersvärden på dem.

  Istället för att ge dem en uppläxning gav han dem en uppgift. De fick komma på brandövning och lära sig hur man släcker bränder. Plötsligt var det någon som tog dem på allvar och gav dem något meningsfullt att göra och detta ledde till att problemen i Haga försvann. Att skapa engagemang hos människor i området och till det en meningsfull uppgift, blev ett vinnande koncept.

  Incidenten blev starten till Hagas Kaponjärer. Det är en grupp barn och ungdomar som träffas en gång i månaden för att göra bra saker för området. De utför sysslor så som att städa, kratta löv, bygga fågelholkar men också små kampanjer i stadsdelen mot klottring och rökning. Klottringen har minskat och fimparna hamnar för det mesta i de utplacerade cigarettburkarna.

  Arbetet som Hagas Kaponjärer utför ger ringar på vattnet. Ibland följer föräldrarna med, ibland även mor- och farföräldrarna. Träffarna leder till att man möter sina grannar oftare, nya vänskaper stiftas och man blir medveten om vem som bor i trappuppgången bredvid. Det skapar trygghet.

  Att arbeta som kvartersvärd innebär många varierande arbetsuppgifter. I Haga står arbetskamraterna varandra nära och de har väldigt varierande sysslor, alltifrån trasiga element, arga hyresgäster till att agera psykolog och även hjälpa till med att knyta skosnören. Uppgiften är att skapa en känsla av att hyresgästen inte är ensam, helt enkelt skapa trygghet.

 • Dricker man lite för mycket kaffe, så blir livet så mycket bättre

  Oändligt många trappsteg, trappuppgång efter trappuppgång gick Siv Undén för att höra om vad hyresgästerna tycker och tänker om sin lägenhet, sitt hus och om de gemensamma omgivningarna i Bergsjön. Siv arbetar som förvaltare för Familjebostäder i Bergsjön.

  Anledningen till att knacka dörr hos hyresgästerna är att det påbörjades en särskild satsning i området, men hur och exakt vad som skulle göras ville Familjebostäder ta reda på av hyresgästerna. Några enkla frågor i dörröppningen slutade ofta med en kopp kaffe och berättelser om livet, familjen, vardagen och massor av goda idéer. Fyra av tio hyresgäster ville gärna prata och de delade med sig av vad de tyckte. Vissa saker fanns redan på agendan, medan andra saker var nya för oss. Vi försöker genomföra så många av önskemålen som möjligt. Idag finns det ett gym för kvinnor, som sköts av hyresgästerna. Det har blivit en mötesplats där man träffar grannar samtidigt som man tränar. Glädjande var att det var så många som trivs där de bor.

  Om man bryr sig, frågar hur det står till, vad kan vi göra bättre, dricker många koppar kaffe och är närvarande och lyssnar, blir saker och ting så mycket bättre. För vem vill inte vara med och påverka sin vardag och sitt boende?

 • Ett långsiktigt boende som passar för hundraårskalas

  Trygghetsboende är en ganska ny form av boende för de som fyllt 70 år och vill bo kvar i egen lägenhet och sköta sig själv. Lägenheterna anpassas för att de ska vara enkla och lättillgängliga att bo i.

  Det ska också finnas en samlingslokal i huset som en trygghetsvärd ansvarar för och tillsammans med de boende ordnar aktiviteter i. Gemenskap är viktigt. Det skapar också en trygghet att man har koll på varandra. Stackmolnsgatan i Länsmansgården är ett område där Poseidon satsat på ett trygghetsboende.

  Signe Dahlman har bott i området sedan husen var nya. Det bästa med trygghetsboendet säger hon är den gemensamma lokalen. Det finns saker att göra varje dag om man vill, det är stavgång, curling, bingo, kortspel och frågesport. Hon berättar vidare att hon gärna kokar kaffe och bjuder på hembakat när de spelar bingo en gång i veckan.

  Signes lägenhet har fått några förbättringar för att underlätta vardagen. Nytt elektriskt tittöga i ytterdörren, ett nytt rejält handtag i duschen och hissen har försetts med automatisk dörröppnare. Signe har inga planer på att flytta. Hon trivs. Så länge hon är klar i huvudet tänker hon bo kvar.

 • Störningsjouren stör när andra stör

  Grannar är inte alltid goda grannar. Det är en del utrymmen man ska samsas om när man bor i lägenhet och det krävs att man visar varandra hänsyn. För det mesta är det inga problem, men ibland dyker det upp situationer som kräver att Störningsjouren kommer och knackar på.

  Störningsjouren arbetar dygnet runt, men det vanligaste är att de tar vid efter kontorstid. Deras uppgift är att skapa en trygg boendemiljö. De erbjuder fastighetsägare hjälp med att hantera störningar som kan uppstå i boendet alla tider på dygnet om så önskas. Vid larmutryckning pratar de alltid med den som blivit störd och den som stör. Händelserna rapporteras alltid dagen därpå till respektive fastighetsägare. Störningsärendena ska handläggas på ett sådant sätt som främjar trygghet och trivsel för de bostadsbolag som är anslutna till Störningsjouren.

  De flesta utryckningarna som görs handlar för det mesta om lite för glada fester. Då räcker det oftast med en dörrknackning. Men det finns givetvis andra situationer som kräver lite andra insatser så som våld i hemmet, personer som inte klarar sig själva, barn som far illa och psykisk ohälsa m m. Så fort liknande signaler visar sig sätts resurser in för att slippa att det går så långt att någon vräks eller skadas. Det är lätt att hamna i en ond spiral och den är inte alltid så lätt att ta sig ur.

  Störningsjouren arbetar för att på sikt undvika att störningar uppstår och i det arbetet är det viktigt hur man bemöter människor. De knackar på och stör med ett vänligt; ursäkta att vi stör. På så sätt skapas trygga och säkra livsmiljöer, vilket är målet.

Forskning viktig för framtiden

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss på Framtiden innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, tjänster, nya metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden.

Fastighetsbranschen står inför en rad stora utmaningar. Forskning och utveckling för oss innebär att i samverkan med institutioner och akademier finna ny kunskap, nya tjänster, metoder och nytt material samt koppla dessa till våra hållbarhetsområden. Detta för att säkerställa vår vision; att bygga det hållbara samhället för framtiden genom de tre dimensionerna; socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Våra hållbarhetsområden är:

 • Livsmiljö
 • Bostadsutbud
 • Ett sammanhållet Göteborg
 • Öppenhet och transparens
 • Miljöpåverkan
 • Arbetsförhållanden
 • Kunskapsutveckling
 • Ekonomi

Genom att vara lyhörd, inhämta ny kunskap och ha mod, kan vi skapa ett Göteborg för alla.

Läs mer

Stäng